NYT

Vi er i fuld gang med udviklingsprojektet

Forsommer/sommer 2023: Følg vores projekt og få mere at vide om hvordan du kan være med til at bidrage til en opdatering af vores forsamlingshus på Instagram.

Instagram

På billedet kan man se udhænget, der nu er blevet hvidt. Vi synes selv, at det løfter huset.

Tak til fonde, der har støttet projektet: Norlys Vækstpulje, Nordeafonden, LAG Fanø-Varde, Nykredits Fond samt Skads m.fl. Herreds Brandkasses Fond

01.02.2023: Billum Udviklingsplan for 2023-2027 er blevet lanceret i forsamlingshuset. Heri indgår forsamlingshuset store udviklingsplaner, som vi tager hul på i sommeren 23.

12.22: Vores Fondsgruppe har fået lovning på 700.000 kr. samlet set fra forskellige fonde. Midlerne skal gå til vores store renovation, som bliver sat i værk i sommeren 2023. Det skal være startskudet på Billum Forsamlingshus som byens hus - et sted, hvor livet kan være en fest.

04.07.22: Vi har fået nyt MobilePay-nummer, og I kan nu fremover betale med MobilePay til 104752 hver gang i besøger os. 

10.06.22: LAG Varde-Fanø har netop tildelt os 145.000 kr. med følgende beskrivelse: "Billum Forsamlingshus ønsker med deres LAG projekt at åbne salen mere op og gøre den mere anvendelig til nye formål. Bl.a. skal et nyt vinduesparti og barområde skabe et cafeområde til både planlagte og spontane arrangementer." Vi glæder os til at arbejde med projektet.

21.05.22: Vi har fået varmepumpe, så vi ikke er afhængige af naturgas som opvarmning. På den måde kan vi holde priserne nede samtidig med, at vi hjælper til den grønne omstilling.